Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulations

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny  www.tom-elektron.pl , zakres odpowiedzialności operatora jak i użytkownika, a także inne informacje porządkowe. Przed aktywacją konta należy dokładnie i wnikliwie przeczytać regulamin.  Aktywacja usługi świadczy o zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.
 2. Uwagi i reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
 3. Firma TOM-ELEKTRON wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej  transakcji. Dokumentem tym może być faktura VAT lub paragon. Faktura VAT wystawiana jest wszystkim Klientom, którzy podając swoje dane wraz z numerem NIP zaznaczą, iż chcą otrzymywać fakturę VAT.
 4. Firma TOM-ELEKTRON nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy przez , dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen.
 5. Firma TOM-ELEKTRON nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogów i błędy w załączonej w Internecie dokumentacji technicznej. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Po stronie kupującego leży dochowanie troski o prawidłowe używanie i zastosowanie zakupionych
   towarów.
 6. Termin rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.
 7. Użyte na stronach sklepu (www. tom-elektron.pl) nazwy producentów ich znaki towarowe - są chronione prawem i należą do tych producentów, na naszych stronach umieszczone są jedynie w celach informacyjnych.

 Zamówienia:

 1. Użytkownik dokonujący zamówień jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodni i przez cały rok.
 3. Treść zamówienie można skorygować przed jego realizacją, w tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia, klient faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej może przekazać obsłudze potwierdzenie dokonania zapłaty za zamówiony towar.

Reklamacje: 

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Firmą TOM-ELEKTRON za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw  konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny, klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres firmy TOM-ELEKTRON. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.
 3. Zwracany ww. trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w  granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że zwracany towar musi znajdować się w  oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie  nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.
  Towar nie może być zwrócony, jeśli  klient usunął elementy zabezpieczające np. folię chroniącą wyświetlacz lub plomby zabezpieczające towar. Do zwracanego towaru klient zobowiązany jest
   dołączyć oryginał paragonu, lub kserokopię faktury, oświadczenie o zwrocie towaru  (lub
   wypełniony formularz wniosku o zwrot towaru pobrany ze strony  i przygotować przesyłkę zawierającą:
  1. bezpiecznie zapakowany kompletny sprzedany sprzęt (tzn. wszystkie elementy, które znajdowały się w opakowaniu  w chwili sprzedaży oraz samo opakowanie),
  2. kserokopię faktury, lub oryginał Paragonu,
  3. oświadczenie o zwrocie towaru wraz z podaniem, adresu korespondencyjnego oraz numeru konta, na który zostanie zwrócona zapłata,
  4. spis przekazanej zawartości.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 5. W chwili odbioru klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem.
 6. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Podstawą do dokonania zwrotu może być również dostarczenie przez naszą firmę produktów o znacząco innych parametrach niż te opisane w naszym katalogu. Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania, odsyłamy pieniądze przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.
  Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć nam dokładny opis przyczyn reklamacji oraz kopię dokumentu zakupu (faktura) lub oryginalny paragon.
 7. Reklamacje ilościowe prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 8. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (koszty przesyłki nie są zwracane) nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, poprzez wykonanie przelewu przez TOM-ELEKTRON na wskazane przez Kupującego konto.
 9. Jeśli nie są spełnione ww. warunki zwrotu, wtedy towar jest odsyłany klientowi na jego koszt kurierem. Do odsyłanego towaru dołączony jest protokół, w którym podana jest przyczyna odesłania towaru i kopia oświadczenia Klienta. W tym przypadku Klient nie może domagać się zwrotu pieniędzy za odsyłany towar.
 10. W przypadku gdy Klient odmówi odebrania odesłanej przesyłki, wówczas przesyłka taka zostanie ponownie wysłana do klienta jedynie po wcześniejszym uregulowaniu, w formie przedpłaty na konto TOM-ELEKTRON, poniesionych przez TOM-ELEKTRON  kosztów przesyłki.  
 11. Przesyłki wysłane do TOM-ELEKTRON za pobraniem nie są odbierane.
 12. Odpowiedzialność firmy TOM-ELEKTRON za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.

 Naprawy gwarancyjne

 • TRAFOPOWIELACZE I POWIELACZE -GWARANCJA 6 MC,
 • LASERY, PILOTY-RĘKOJMIA 1 MIESIĄC,
 • ELEMENTY GOTOWE, TUNERY TV-GWARANCJA 6 MC,
 • POZOSTAŁE GRUPY TOWAROWE NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI I RĘKOJMI.

TOWRY OBJETE GWARANCJĄ I REKOJMIĄ PODLEGAJĄ WYMIANIE NA NOWE TOWARY NIE ZWRACAMY GOTÓWKI

 Ochrona danych

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i  przetwarzanie przez Firmę TOM-ELEKTRON danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883.
Informacje zbierane przez Firmę

TOM-ELEKTRON

  wykorzystane będą jedynie w celu wykonania usługi. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.

MiStral e-sklep PRO v. 2.35.55 © MS Systems 2024